Cara memilih Hotel yang betul ketika travel

Pemilihan hotel adalah perkara yang akan mempengaruhi keseluruhan sesi pelancongan anda kemana-mana tempat sekalipun. Jadi kenalilah hotel anda seteliti yang boleh. Dibawah telah disenaraikan beberapa perkara yang dapat membantu anda mengenali hotel masing-masing dengan lebih terperinci. Kebersihan Sebersih manakah hotel yang anda pilih? Apakah kekerapan cadar, selimut dan sarung bantal hotel tersebut ditukar dan dicuci? … Continue reading Cara memilih Hotel yang betul ketika travel